claudesolTallers i jocs de falda en anglès i català
claudesolEstimulació musical
claudesolSessions individualls i col.lectives