Què és?

La musicoteràpia és la utlització de la música amb finalitats terapèutiques i preventives mitjançant l'acció del professional musicoterapeuta.
Beneficis

 • Afavoreix espais que ajudin a la reflexió, a expressar emocions i a l'autoanàlisi.

 • Estimula l'ús de la memòria, de l'atenció i del treball en grup omplint el temps amb activitats satisfactòries.

 • Desenvolupa la creativitat i l'experimentació musical com a instrument terapèutic.

 • Propicia diferents canals de comunicació.

 • Proporciona una recompensa psicològica amb el descobriment d'habilitats desconegudes i la recuperació d'habilitats abandonades.

 • Desenvolupa la coordinació dels moviments, alhora que ajuda a la rehabilitació.

 • Ajuda a sentir-se millor.
 • A qui va adreçat?

 • Dones embarassades.

 • Nadons de 0 a 3 anys.(Estimulació musical)

 • Nens amb necessitats educatives específiques.

 • Gent gran.

 • Per a tots aquells que necessitin un espai per treure tensions a través de la música.