Espai per fer deures amb el suport de personal educatiu especialitzat.
Suport individual en els dubtes que tingui l'estudiant.
Orientació i assessorament psicopedagògic per dificultats d'aprenentatge específiques.
Contacte amb els centres de l'escola.
Ajuda els nens a organitzar l'agenda escolar i els seus deures.
Orientació familiar i assessorament a alumnes.

CLASSES INDIVIDUALS I COL.LECTIVES