cant

Cant Clàssic

Treballar les tècnica del cant clàssic amb classes individuals.

Cant Modern

Treballar les tècnica del cant modern amb classes individuals.