llenguatge

Música En Família

Sessions setmanals per a nens i nenes d'1 i 2 anys acompanyats pel pare, mare o tutor, on portem al nen a fer una immersió al món de la música mitjançant, cançons, jocs, danses, manipulació de petits instruments de percussió. Aquestes sessions setmanals ofereixen un espai per poder gaudir de les experiències musicals.

Sensibilització Música

Adreçat a nens de 3 a 5 anys per introduir al nen al món de la música de manera lúdica. Treballem els primers conceptes musicals, mitjançant el joc, cançons, danses, audicions.

Bàsic 1, 2, 3

Consta de diferents cursos en els quals anem aprofundint de manera progressiva en els elements que conformen el llenguatge musical: ritme, oïda, entonació, anàlisis.

Bàsic 4, 5, 6

Continuació del Nivell Bàsic 1,2,3

Nivell Avançat

Continuació del nivell Bàsic per poder fer la prova d'accés a Conservatori (Grau Mitjà).

Adults

Classes d'iniciació al llenguatge musical, classes individuals o col·lectives.