Instruments

Piano

Classes individuals o col·lectives a partir dels 4 anys.

Guitarra

Classes individuals o col·lectives a partir dels 4 anys.

Violí

Classes individuals o col·lectives a partir dels 4 anys.

Viola

Classes individuals o col·lectives a partir dels 4 anys.

Flauta Travessera

Classes individuals o col·lectives a partir dels 4 anys.

Saxo

Classes individuals o col·lectives a partir dels 6, 7 anys.

Trompeta

Classes individuals o col·lectives a partir dels 4 anys.

Clarinet

Classes individuals o col·lectives a partir dels 4 anys.

Bateria

Classes individuals o col·lectives a partir dels 4 anys.

Guitarra Elèctrica

Classes individuals o col·lectives a partir dels 4 anys.

Baix

Classes individuals o col·lectives a partir dels 4 anys.