Centre de Musicoteràpia

Activitats musicals per treballar la intel·ligència Emocional i altres tipus d’inteligència

Adreçat a nens amb altres capacitats o podem dir: nens amb dificultats adaptatives (dificultats d’aprenentatge, altres capacitats ....)

Centre vinculat al Institut Català de Musicoteràpia

Música per treballar els estats emocionals

És molt important dins de l’educació dels nens donar-los suport emocional i amb això pot ajudar la Musicoteràpia, la música és el llenguatge de la nostre efectivitat. És el mitja més adequat per tal d’arribar a influir en la vida emocional de nen i de l’adolescent es a dir en l’educació dels seus sentiments.

La vida emocional del nen comença des del si matern, però li cal formació i educació, no només amb benefici de si mateix sinó també de la societat en la que viu, ja que és un esser social.

 

Què pot aportar la música en l’Educació Emocional?

– Afavorir  a expressar emocions, la reflexió i la autoanàlisis.
– Estimula l’ús de la memòria, l’atenció i del treball en grup omplint el temps  amb activitats satisfactòries    

– Desenvolupa la creativitat i l’experimentació musical com a instrument terapèutic

– Propicia diferents canals de comunicació.
– Assoleix una recompensa psicològica amb el descobriment d’habilitats desconegudes o la recuperació d’habilitats   

  abandonades

– Desenvolupa la coordinació dels moviments ajudant a la rehabilitació.

La música representa un fet important de gaudi i aprenentatge per l’ésser humà.

El nostre cervell està preparat de manera innata per a la percepció de la música, de manera que per a nosaltres no és exclusivament un art que enriqueix les nostres vides sinó que també representa un llenguatge que ens permet comunicar, evocar i reforçar emocions.

Els Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) engloba una amplia gamma de símptomes i nivells d’afectació que fan moltes vegades difícil el diagnòstic del nen autista, i per tant el seu tractament.

En aquests nens la vida emocional està bloquejada i solen refusar l’aproximació afectuosa d’altres persones, fet que encara els produeix un major aïllament. En aquest sentit, la música ha demostrat científicament ser eficaç per trencar els murs de l’angoixa, l’ansietat i la por que sol tenir bloquejat i tancat al nen, i per tant la musicoteràpia pot suposar un primer nivell cap a la recuperació.

 

Què ofereix la Musicoteràpia en el nen amb TEA?

 • Un llenguatge per canalitzar les emocions i per expressar-se a través de la música amb ell mateix i amb el seu entorn.
 • Induir a un estat de calma per alliberar ansietat i tensions.
 • La possibilitat d’expressar-se, ja que la música es un llenguatge prelògic, facilitant la comunicació verbal i no verbal.
 • El desenvolupament psicomotor ja que millora la coordinació motriu, l’equilibri, la tonicitat i la lateralitat entre d’altres.
 • Desenvolupar les capacitats intel·lectives com la imaginació, la intel·ligència creadora, l’atenció, la comprensió de conceptes, l’observació, la concentració, l’agilitat mental, vivacitat, la fantasia, la reacció.
 • Desenvolupar les facultats perceptiu-motrius que li permetin un coneixement de les organitzacions espacials, temporals i corporals.
 • Desenvolupar la percepció sensorial. Crear reflexes.
 • Adquirir habilitats i mitjans de comunicació: corporals, instrumentals, gràfiques, espacials, melòdiques, de color, temporals…
 • Reforçar l’autoestima, la confiança, i la personalitat mitjançant l’autorealització.
 • Integrar pautes de conducta idònies que facilitin l’adaptació interpersonal i social del nen.
 • Desenvolupar habilitats socials interrompent patrons d’aïllament social i contribuint al desenvolupament soci-emocional.
 • Desenvolupar la musicalitat i aprendre a gaudir de la música.

Els trastorns de l’espectre emocional, generalment s’associen més a la població adulta que a la infanto-juvenil. Avui més que mai però, assistim a un augment d’aquests trastorns en població infantil que es pot manifestar amb ansietat, tristor o dificultats cognitives. La importància de detectar-les i tractar-les a temps és de vital importància ja que les emocions (positives i negatives) i la forma com el nen les processa, són un pilar de la seva personalitat futura.

 

Intervenció en Musicoteràpia

 • Induir a un estat de calma per alliberar ansietat i tensions.
 • Crear empatia amb el nen
 • Oferir un entorn lúdic i de seguretat
 • Compartir els seus patiments
 • Reforçar els seus recursos fort i la seva autoestima

Ens referim aquí a aquests trastorns específics del llenguatge (TEL) que es manifesten en nens que tenen capacitats cognitives restants ben desenvolupades. Aquests nens tenen dificultats principalment per aprendre a parlar i escriure.

 

Que pot aportar la Musicoteràpia en el tractament del TEL?

 • Millorar l’articulació per superar els problemes d’omissions, de substitucions…
 • Millorar el temps d’emissió de les paraules i el ritme i accentuació a través d’una adequada vivència del tempo i del ritme.
 • Millorar el control de l’emissió de l’aire i la respiració, que repercuteix en l’emissió i educació de la veu (alçada, intensitat, qualitat…).

Es una dificultat de l’aprenentatge de la lectura que provoca la inversió de l’ordre u omissió de lletres o síl·labes. Sol estar associada a dificultats de lateralització, d’orientació en l’espai i en el temps, i pot provocar greus problemes en el comportament i en l’aprenentatge.

Què podem aconseguir amb la Musicoteràpia?

 • Desenvolupament de la prosòdia i del ritme verbal
 • Desenvolupar l’organització espai-temporal
 • Desenvolupar la integració de l’esquema corporal
 • Reforçar l’autoestima, la confiança, i la personalitat mitjançant l’autorealització.

El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) és una afecció crònica que afecta milions de nens i sovint continua en l’edat adulta. El TDAH inclou una combinació de problemes persistents, com ara dificultat per mantenir l’atenció, hiperactivitat i comportament impulsiu. Per això és freqüent que presentin dificultats adaptatives, baixa autoestima i baix rendiment escolar. Tot i que el tractament no cura el TDAH, pot ajudar a millorar els símptomes.

 

De quina manera pot contribuir la Musicoteràpia en el tractament del TDAH?

 • Afavoreix les capacitats d’atenció, concentració i memòria, ajudant a millorar el rendiment escolar.
 • Ajuda a crear un entorn de calma i tranquil·litat per alliberar energia i impulsivitat.
 • Desenvolupa la creativitat i la imaginació mitjançant la improvisació de ritmes i melodies.
 • Millora l’estat emocional, l’autoestima i l’adaptació social.

La síndrome de Down és un trastorn genètic que s’origina quan la divisió cel·lular anormal produeix una còpia addicional total o parcial de cromosoma 21. La seva gravetat varia d’un individu a un altre i pot provocar incapacitat intel·lectual i retards en el desenvolupament de per vida. La SD és el trastorn cromosòmic genètic i la causa més freqüent de discapacitat d’aprenentatge en els nens, i sol ocasionar altres anomalies mèdiques, com trastorns digestius i cardíacs.

 

Que aporta la musicoteràpia en el nen amb SD?

Àrea cognitiva:

 • Estimular la memòria (curt-llarg termini)
 • Promoure l’atenció, i la concentració
 • Potenciar el pensament simbòlic
 • Estimular la consciència espaciotemporal

Àrea Motriu:

 • Desenvolupar y estimular les facultats motores: coordinació, esquema corporal, lateralitat

Àrea Socio-Emocional:

 • Desenvolupar l’expressió verbal de sentiments i emocions
 • Estimular i potenciar el vincle pare-fills
 • Millorar l’autoestima
 • Millorar les habilitats socials